Grafisk design av ditt mf-material

Grafisk design

Jag designar de underlag som används för att tala om för dina kunder – befintliga och blivande – att du finns. Underlagen jag tar fram kan användas både till tryck och på webbplatser och sociala medier. Oavsett vad du behöver – annonser, roll-ups, visitkort, beachflaggor, affischer, skyltar, tröjtryck, menyer, foldrar, prislistor – så hjälper jag dig.

En del av mina kunder vet väldigt väl vad dom vill förmedla och har med sig en skiss, färdiga texter och foton. Andra har bara en vag idé eller en fundering runt vad de vill ha eller behöver.

Tillsammans kommer vi fram till vad som är det bästa för dig och hur vi ska gå tillväga. Sedan tar jag fram förslag där jag kombinerar texter och bilder så att ditt budskap kommer fram på ett tydligt och tilltalande sätt. Vi tittar sedan på förslaget gemensamt för att komma fram till om det behöver göras några justeringar. När förslaget är godkänt är det dags för nästa steg, vilket kan vara exempelvis tryck eller publicering på nätet.

Marknadsföring

Att arbeta med marknadsföring innebär bland annat att man jobbar långsiktigt med företagets produkter och tjänster. Det kan vara att ta fram strategier för hur och var man ska synas, att analysera marknader och kundgrupper samt bestämma hur man når den marknaden.

Man kan använda sig av olika vägar för att få ut sitt budskap exempelvis via sociala medier, webbplats, e-brev eller utskick, annonser och infoblad, via en affisch på ICAs anslagstavla eller flyers på bensinstationen.

Marknadsföring gör inte arbetet åt dig, utan är ett verktyg som underlättar dina kontakter med marknaden. Att göra ett utskick utan uppföljning eller att annonsera vid enstaka tillfällen är oftast bortkastade pengar.