Anpassning av bilder

Beroende på vad du ska använda dina foton och illustrationer till kan de behöva vissa anpassningar. Förutsättningarna att använda en bild för utskrift eller på webben är olika. Bilden kan behöva storleksjusteras, beskäras, retuscheras och färgjusteras. Ibland kanske den till och med behöver digitaliseras, för det enda du har är en papperskopia.

Fotot ‘Svävande kanna’ får ett lyft

  1. Originalfotot utan några justeringar

2. Ljus, kontrast och lyster har justerats.

3. Efter retuschering.

4. Fotot är beskuret och klart att användas

Foto ‘Svävande kanna’ med olika filter